DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DDM JABLUNKOV 14. 9. 2019

FOTOALBUM » DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DDM JABLUNKOV 14. 9. 2019

V sobotu 14. 9. 2019 byl po roční rekonstrukci financované Městem Jablunkov a IROP slavnostně otevřen Dům dětí a mládeže Jablunkov. Za účasti pozvaných hostů byla slavnostně přestřižena páska, která symbolicky zahájila novou etapu DDM Jablunkov, ve které vedle stávajících kroužku a kurzů pro děti a dospělé se zařadily kroužky, zaměřené na manuální zručnost.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o vytvoření tohoto krásného místa. 

Václav Pospíšil, ředitel DDM

  • Add link to:
  • facebook.com