DEN ZEMĚ 2018

FOTOALBUM » DEN ZEMĚ 2018

Termín: 18. 5. 2018

Místo: Městský les Jablunkov

Již tradičně pořádal Odbor životního prostředí a zemědělství města Jablunkov Den Země a naše DDM bylo jako vždy u toho. 18. 5. 2018 v Městském lese jsme měli pro děti připraveny tvořivé, výtvarné, sportovní i naučné aktivity. Tentokrát jsme aktivity zaměřovali na VODU. Důležitost vody, koloběh vody a různé faktické informace o hydrosféře planety Země jsme se snažili přiblížit dětem pomocí našich aktivit. Koloběh vody si děti vyráběly, poté chytaly rybičky, a také odpovídaly na záludné otázky o vodě. Na závěr také malovaly křídami na papír cokoli, co se jim jako první vybaví při slově Země a voda. Všichni jsme si to moc užili a doufáme, že se s dětmi uvidíme na stejné akci i příští rok! :) 8-)

  • Add link to:
  • facebook.com